Sportif performans; atletik bir görevin yerine getirilmesi için ortaya konulan çabaların bütünü olarak değerlendirilmektedir. Sportif başarının temelinde; fiziksel yetenekler, genetik ile birlikte performans gelişimini sağlayacak bilimsel bilginin saha içi çalışmalara ve branşa uygun olarak aktarılması yatar.

Süreç nasıl işler?

Tüm bireysel spor branşları ve takım sporlarında; yapılan atletik işe özgü verimliliğin anlaşılması, antrenman programlarınması için eksikliklerin değerlendirilmesi, sportif yaralanma risklerinin belirlenmesi için çeşitli  ölçme ve değerlendirme protokolleri uygulanmaktadır.

Sporcunun ve brans antrenörünün beklentilerini belirlemek için, yüzyüze yapılan görüşmeden sonra sporcunun boy, kilo, vücut kitle indeksi, vücut yağ-kas yüzdesi, statik ve dinamik postür ölçümleri yapılır.

Daha sonra danışman doktorumuzun yönlendirmesi ile uygun görülen kan parametrelerinin değerlendirilmesi, nabız değerlerinin belirlenmesi, dinlenme ve efor sırasında ekg ve solunum fonksiyon testi ölçümlenir.

Gerekli olan temel veriler oluşturulduktan sonra; dayanıklılık testleri, sürat – reaksiyon zamanı ve branşa özgü hareket testleri gibi temel protokoller uygulanır.

Sporcunun hareket mekanikleri üzerine modifiye edilmiş postür düzeltici çalışmalar, pilates gibi sistemlerde süreç içine dahil edilerek

sezon öncesi hazırlık ve yarışma dönemine uygun dönemleme stratejileri ve antrenman planları sporcuya uygulanır.

Hedeflenen ise profesyonel sporcuların saha içi yaralanma risklerini en aza indirmek, atletik performans seviyelerini yükseltmek ve daha uzun yıllar profesyonel spor hayatlarına devam etmelerini sağlamaktır.