Spor Yaralanmaları; aktivite anında meydana gelen hasardır. Bu hasarın fizyolojik,psikolojik başta olmak üzere bir çok etkeni vardır. Bu etkenlerin azalmazı, hatta önüne geçilebilmesi için hem sporcuya hem sağlık profesyonellerine görev düşmektedir. Sporcu; geçirdiği operasyon süreci sonrası ve ya konservatif tedavi sonrası toparlanma evresinde fiziksel ve pskilojik olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve sporcuyu eski sağlığına kavuşturmak önemlidir.

Tam bu noktada sizlerle bu süreci paylaşmak istiyoruz.

Bu süreci sizlerle nasıl paylaşıyoruz?

1)Birinci aşama sporcunun yaralanma hikayesinin dinlenmesidir. Bu bilgiye, sporcu ile yüzyüze yaptığımız bir görüşme ile başlanır.Bu görüşmede sporcunun tıbbi ya da cerrahi bir müdehale geçirip geçirmediği,sporcunun özgeçmişi,aile öyküsü dinlenir. Aile öyküsü bize, kişide oluşabilecek rahatsızlıkların verilerini verir.Elde edilen bilgiler doğrultusunda sporcunun genetik yatkınlıkları ve sakatlığının ne olduğu öğrenilir.

2)Bu basamakta sporcu, tıbbi müdehale geçirmişse spor hekimi ve fizyoterapistinin raporları ve yönlendirmeleri ışığında sakatlığın boyutu ve nerede olduğunu belirlenir. Sporcunun günlük alışkanlıkları, sigara alkol tüketimi,  varsa ilaç kullanımı ve dozları öğrenilir. Son olarak sporcunun beslenme rutini ve alışkanlıkları öğrenilir.Elde edilen bilgiler doğrultusunda sporcunun genel sağlık düzeyi belirlenmiş olur.

3)Sporcuyu, yaralanma sonrası sahaya dönüş aşamasında en çok içinde buluduğu psikoloji yorar. Yeniden yaralanma korkusu, sporcu için sahada tehtit oluşturan durumdur. Bu aşamada sporcu ile hareket profesyöneli – antrenörün birbirine olan olan güveni devreye girmeli,süreç ortak biçimde yürütülmelidir.

4)Sporcunun sahaya dönüş aşamasında fizik tedavi süreci sonrası, fizyoterapistin yetki devriyle birlikte; sporcunun branşa özgü atletik performans çalışmaları başlar. Sporcunun tüm eksikleri belirlenerek sporucuya özel bir plan doğrultusunda ilerlenir.

5)Sporcunun bu aşamada uyku düzeni, beslenme rutini sahaya dönüş aşamasında büyük önem taşır. Diyetisyenimiz, oluşturulan antrenman ışığında sporcunun beslenmesini organize etmektedir.Bu dönenmde beslenme iyileşme açısından büyük önem taşımaktadır.